Når kontakte advokat?

Mange kontakter advokat når en konflikt har utviklet seg over tid og har «gått i lås». Vår erfaring er imidlertid at det ofte er mulig å finne mer fleksible og hensiktsmessige løsninger ved rådgivning på et tidlig stadium av en sak.

Tidlig rådgivning vil også ofte kunne begrense risikoen for senere konflikt. Vi anbefaler derfor at advokat kontaktes så tidlig som mulig, selv om vi selvfølgelig også bistår hvor konflikten framstår fastlåst.

I enkelte saker vil rådgivning ofte kunne bidra til å motvirke senere konflikt og uenighet – f.eks. ved utforming av kontrakter og ved arveplanlegging.