Kyrre Lønnum

Kyrre_Lønnum
Advokat Kyrre Lønnum
Send e-post
Tlf.nr.: 930 90 451
__________________________________________________________

Advokat og psykolog Kyrre Lønnum yter juridisk bistand innenfor følgende hovedarbeidsområder:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Kontraktsrett
  • Barnerett
  • Barnevernrett
  • Helserett
  • Arv og skifte
  • Forvaltningsrett
  • Alminnelig forretningsjus

Arbeidserfaring

2015 –                                 Advokatfullmektig v Advokat Camilla Hagen AS
2014-2015:                         Advokatfullmektig v Advokatfirma Bauta AS
Sept 2007 – feb 2014:      Spesialrådgiver v Atferdssenteret AS, UNIRAND
2009-2010:                        Sensor, praksisveileder og foreleser ved profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo
2006 – 2010:                     Privatpraktiserende psykolog
2008 – 2009:                     Leder MTFC-Sandvika, Bufetat, Region Øst
Aug 2006 – sept 2007:    Psykolog ved Aker Universitetssykehus
Jan 2006 – aug 2006:      Psykolog ved A-senteret
2002 – 2005:                     Medarbeider på en rekke forskningsprosjekter ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
1999 – 2003:                      Studentpraktikant og jurist, Advokatfirma Ræder

Utdanning

2000 – 2005:     Cand. psychol., Profesjonsstudiet i Psykologi, Universitetet i Oslo
1996 – 2000:      Cand. juris., Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Spesialfag bygg- og entrepriserett og selskapsrett
2006 – 2008:      Videreutdanning i gruppeterapi, Institutt for Aktiv Psykoterapi
2008 – 2010:       Spesialiseringskurs i klinisk organisasjonspsykologi