Kontakt

Telefon: 95 05 25 00
Telefaks: 74 07 99 26
Epost: [email protected]

Post- og besøksadresse:

Oslo:
Sehestedsgate 6, Lippestadgården
0164 Oslo

Verdal:
Neptunveien 6, VIP-senteret
7652 Verdal

Postadresse; Sehestedsgate 6, 0164 Oslo